Johanna dåpskake.jpg
Lykke%20Sofie%20d%C3%A5pskake_edited.jpg
Mari%20d%C3%A5pskake_edited.jpg
Vilma 190120.jpg
Maria 100120.jpg
Emily dåpskake.jpg
ELLA.jpg
Dåpskake til Elina
Sara190120.jpg
EIRIN.jpg